Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling innebär att man först analyserar den befintliga verksamheten för att få ett utgångsläge. Det kan ske på olika sätt och med olika metoder beroende på vilken typ av verksamhet det gäller. Målet med verksamhetsutveckling varierar, det kan gälla ekonomi, kvalitet, socialt, produktion, marknad, organisatoriskt osv. Vid faktainsamling använder vi ofta olika typer enkätverktyg kombinerat med intervjuer. Vi jobbar ofta med de tre perspektiven  strategi, struktur och kultur.

 

Projektledning

Projekt är i många fall en bra arbetsmetod för att utveckla en organisation. Projekt kan drivas på många olika sätt och med många olika verktyg som hjälpmedel. Många års erfarenhet att äga, driva, söka, utvärdera och medverka i projekt har lett till insikten att det finns många olika sätt att lösa uppgifter. Jag jobbar gärna med agil projektledning. Pivotanalys har även utvecklat egna verktyg för utvärderingar av  långtidseffekter från genomförda projekt.

Digitalisering

Det började med en dator från Luxor ABC 80 1984. En bärbar (släpbar) mobiltelefon från Comvik 1986. Det finns med andra ord en lång erfarenhet inom detta område som programerare, systemerare, utbildare, apputvecklare, inköpare, systemansvarig, webbutvecklare, implementering mm. Att utnyttja tekniken till att utveckla verksamheten på användarnas villkor är något jag jobbat med i över 30 år.
 

Landsbygdsutveckling

Från norr till söder, från storstad till landsbygd, i skog och fjäll, där har jag verkat för att utveckla landsbygden på olika sätt. När det gäller landsbygdsutveckling arbetar vi med Leader som metod. Utvärdering, rådgivning och utbildning av leaderverksamhet och leaderprojekt.
😀 SMILE -metoden och Happy Rural Index är några av de verktyg som är utvecklade av Pivotanalys. De kan användas i samband med leaderprojekt för en mer hållbar landsbygd. Ladda ner rapport om SMILE-effekter här.

Styrelseuppdrag

Styrelsearbete är ett ansvarfullt uppdrag. Som styrelsemedlem är det viktigt att kunna skapa mervärde för organisationen. Med styrelsearbete som ledamot och ordförande i ett flertal organisationer finns lång erfarenhet av arbetet med strategiska frågor.
 

Interimsuppdrag

När tiden inte räcker till kan en tillfällig bemanning vara lösningen. Erfaren från olika branscher, organisationer och befattningar underlättar att snabbt sätta sig in i verksamheten och hjälpa till.
 
© Copyright Pivotanalys